ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ขอประกาศกำหนดระยะเวลาการเข้าสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในหมู่ที่ 1-4 และหมู่ที่ 6 ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 147 คน