ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
  รายละเอียด : ขอแจ้งให้เจ้าของ/ผู้ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ตรวจสอบข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ณ จุดประกาศ ดังต่อไปนี้
1) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
2) ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1,3,4 และ 6
หากข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งแก้ไขรายการดังกล่าวภายใน 15 วัน ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 46 คน