ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
  รายละเอียด : ขอประกาศให้เจ้าของป้ายและผู้ครอบครองป้าย ยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 42 คน