ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565
  รายละเอียด : ขอแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 หากข้อมูลไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ท่านสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขภายใน 15 วัน ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ในวันและเวลาราชการ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน