ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจให้เจ้าพนักงานพัสดุ ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
  รายละเอียด : คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจให้เจ้าพนักงานพัสดุ ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน