ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจให้เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
  รายละเอียด : คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจให้เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กรกฏาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน