ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั้ง เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  รายละเอียด : คำสั้ง เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน