ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจให้นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
  รายละเอียด : คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจให้นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 39 คน