ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
  รายละเอียด : คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน