ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : อบต.วังคีรี ประกาศการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี (พ.ศ.2553-2557)
  รายละเอียด : อบต.วังคีรี ประกาศการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี (พ.ศ.2553-2557)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 505 คน