ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด : ประกาศ สภา อบต.วังคีรี การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2552 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 483 คน