ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
  รายละเอียด : ประกาศ สภา อบต.วังคีรี การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 / 2552 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 494 คน