ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การเปิดประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยที่ 3
  รายละเอียด : ประกาศ สภา อบต.วังคีรี เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 499 คน