ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1
  รายละเอียด : ประกาศ สภา อบต.วังคีรี การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2552 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2552
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2552  :: จำนวนผู้อ่าน 484 คน