ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ อบต.วังคีรี
  รายละเอียด : ด้วยขณะนี้บริษัท ทีโอที ได้ทำการเปลี่ยนระบบโทรศัพท์ของ อบต.วังคีรี ทำให้หมายเลขโทรศัพท์เดิมไม่สามารถติดต่อได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์จึงขอแจ้งเลขหมายที่ใช้ติดต่อใหม่ จากเดิม 075 - 206677 เป็น 075 - 578016 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงขออภัยในความสะดวกมา ณ โอกาสนี้
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 717 คน