ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย)  พนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี  ดังนี้
1.  หัวหน้าส่วนการคลัง  (นักบริหารงานคลัง 6)              จำนวน            1    อัตรา
2.  นายช่างโยธา 2 – 4 / 5                                                       จำนวน            1    อัตรา


สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่  075 - 264054  ต่อ 106  หรือ  075 - 578016

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 685 คน