ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1
  รายละเอียด : ประกาศ สภา อบต.วังคีรี การประชุมสภา อบต.วังคีรี วิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 / 2553 ในวันที่ 17 มิ.ย.53
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 498 คน