ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3
  รายละเอียด : ประกาศ สภา อบต.วังคีรี การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2553 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 529 คน