ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2
  รายละเอียด : ประกาศ สภา อบต.วังคีรี การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2553 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 547 คน