ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3
  รายละเอียด : ประกาศ สภา อบต.วังคีรี การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2553 ในวันที่ 27 กันยายน 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 629 คน