ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4
  รายละเอียด : ประกาศ สภา อบต.วังคีรี การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 / 2553 ในวันที่ 17 ธันวาคม 2553
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 786 คน