ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
  รายละเอียด : อบต.วังคีรี ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 344 คน