ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2557
  รายละเอียด : อบต.วังคีรี ประกาศใช้ข้อบัญญํติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กันยายน 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 354 คน