ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วังคีรี (พ.ศ.2556 - 2560)
  รายละเอียด : อบต.วังคีรี ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วังคีรี (พ.ศ.2556 - 2560)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 330 คน