ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.วังคีรี ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายละเอียด : ประกาศ อบต.วังคีรี เรื่อง ประกาศผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ประจำปี 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 226 คน