ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แนะนำการชำระภาษี
  รายละเอียด : อบต.วังคีรี แนะนำการชำระภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรีจัดเก็บเอง ได้แก่
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
- ภาษีป้าย
- ภาษีบำรุงท้องที่
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 207 คน