ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
  รายละเอียด :
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ต่อข้าราชการและประชาชนว่า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 370 คน