ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรื่อน และภาษีป้าย ประจำปี 2560
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรีจะออกให้บริการรับชำระภาษี เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ประจำปี 2560 ตามกำหนดการดังนี้
- วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 -15.30 น. ให้บริการหมู่ที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านเขาพรุเสม็ด
- วันที่ 1 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ให้บริการหมู่ที่ 2 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
- วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ให้บริการ หมู่ที่ 3 ณ วัดสวน
- วันที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น. ให้บริการ หมู่ที่ 4 ณ โรงอาหารโรงเรียนบ้านวังลำ
- วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-15.30 น. ให้บริการหมู่ที่ 6 ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 6
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 271 คน