ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
  รายละเอียด : จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
เรือง การประชาสัมพันธ์ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2560
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 245 คน