ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) ประจำปี 2560
  รายละเอียด : รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) ประจำปี 2560
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 253 คน