ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะ การเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะ การเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 268 คน