ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 - 2564)
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 245 คน