ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร
  รายละเอียด :
องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลในตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดังนี้
1. ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
2. ตำแหน่ง ผู้อำนวยกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
3. ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี โทร.075-820763, 075-578016  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 186 คน