ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : E-service ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
  รายละเอียด :
E-service ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี สามารถเข้าขอข้อมูลข่าวสารได้ที่

https://forms.gle/4Nv9SyeWyNFwfcBJ8

หรือสามารถสแกน Qr-code ที่แนบมาพร้อมนนี้  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 221 คน