ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : E-service ขอรับความช่วยเหลือจากประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
  รายละเอียด :
E-service ขอรับความช่วยเหลือจากประชาชน
สามารถเข้าขอข้อมูลข่าวสารได้ที่

https://forms.gle/QNg9kmADm2MScpoJ6

หรือสามารถสแกน Qr-code ที่แนบมาพร้อมนนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 162 คน