ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
05 มิ.ย. 2563
2 ขยายเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
26 พ.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังคีรีที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
15 พ.ค. 2563
4 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล / พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
70
04 ก.พ. 2563
5 ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
21 ม.ค. 2563
6 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
36
30 ต.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่องการรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 ต.ค. 2562
8 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
11 ก.ย. 2562
9 ธรรมะสร้างสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
115
08 ส.ค. 2562
10 ประวัติบุคคลสำคัญ 7พระองค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14