ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
13
13 ก.ค. 2564
2 การแบ่งงานการบริหารและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 ก.ค. 2564
3 การแบ่งงานการบริหารและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
09 ก.ค. 2564
4 การแบ่งงานการบริหารและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
09 ก.ค. 2564
5 แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติราชการแทนตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
5
09 ก.ค. 2564
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 ก.ค. 2564
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
3
03 พ.ค. 2564
8 แต่งตั้งบุคคลปฏิบัติราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
3
03 พ.ค. 2564
9 E-service ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 เม.ย. 2564
10 E-service ขอรับความช่วยเหลือจากประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
34
01 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17