ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 ม.ค. 2564
2 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
05 มิ.ย. 2563
3 ขยายเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
34
26 พ.ค. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังคีรีที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
15 พ.ค. 2563
5 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล / พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
103
04 ก.พ. 2563
6 ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
21 ม.ค. 2563
7 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
49
30 ต.ค. 2562
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่องการรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
15 ต.ค. 2562
9 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
11 ก.ย. 2562
10 ธรรมะสร้างสุข ดาวน์โหลดเอกสาร
128
08 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14