ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 ก.พ. 2565
2 ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
25 ม.ค. 2565
3 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
21 ม.ค. 2565
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
20 ม.ค. 2565
5 คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
9
18 ม.ค. 2565
6 ประกาศการยื่นแบบและชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
20 ธ.ค. 2564
7 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 ธ.ค. 2564
8 รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของ อบต.วังคีรี
154
29 ต.ค. 2564
9 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 ก.ย. 2564
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
28 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19