ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
23 ก.ค. 2564
2 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
158
13 ก.ค. 2564
3 การแบ่งงานการบริหารและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
169
09 ก.ค. 2564
4 การแบ่งงานการบริหารและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
09 ก.ค. 2564
5 การแบ่งงานการบริหารและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
165
09 ก.ค. 2564
6 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
02 ก.ค. 2564
7 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
163
03 พ.ค. 2564
8 E-service ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
216
01 เม.ย. 2564
9 E-service ขอรับความช่วยเหลือจากประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
165
01 เม.ย. 2564
10 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
181
03 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17