ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
09 พ.ค. 2560
92 แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
341
31 มี.ค. 2560
93 คู่มือการปฏิบัติราชการ
222
17 มี.ค. 2560
94 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
245
01 มี.ค. 2560
95 ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรื่อน และภาษีป้าย ประจำปี 2560
235
06 ก.พ. 2560
96 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
06 ก.พ. 2560
97 รายงานผลโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560
204
03 ก.พ. 2560
98 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
190
06 ม.ค. 2560
99 คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
332
05 ม.ค. 2560
100 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
05 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19