ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรื่อน และภาษีป้าย ประจำปี 2559
211
26 ก.พ. 2559
92 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
26 ก.พ. 2559
93 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
04 ม.ค. 2559
94 ประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
30 ธ.ค. 2558
95 แนะนำการชำระภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
204
30 ธ.ค. 2558
96 ประกาศผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.วังคีรี ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
24 ธ.ค. 2558
97 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
204
05 พ.ย. 2558
98 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
16 ก.ย. 2558
99 ประกาศ อบต. วังคีรี เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
231
20 ก.ค. 2558
100 สรุปผลการพิจารณาดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
02 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17