ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 - 2564)
208
28 พ.ย. 2559
102 รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
211
27 ต.ค. 2559
103 การรับขึนทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
195
21 ต.ค. 2559
104 การรับขึนทะเบียนคนพิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
199
21 ต.ค. 2559
105 สายด่วนแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 0848423459 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
25 ก.ค. 2559
106 นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
201
02 มิ.ย. 2559
107 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
31 พ.ค. 2559
108 ประกาศใช้แผนพัฒนากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558 - 2560 (ปรับปรุงฉบับที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
220
01 เม.ย. 2559
109 แผนพัฒนากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560
207
01 เม.ย. 2559
110 ประชาสัมพันธ์ออกหน่วยเคลื่อนที่บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรื่อน และภาษีป้าย ประจำปี 2559
251
26 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19