ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
12 พ.ค. 2557
112 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
03 ก.พ. 2557
113 ประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
23 ธ.ค. 2556
114 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
23 ธ.ค. 2556
115 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
18 ต.ค. 2556
116 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
03 ก.ย. 2556
117 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
268
18 มิ.ย. 2556
118 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
576
04 ก.พ. 2556
119 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2557
677
30 ต.ค. 2555
120 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนความพิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2557
594
30 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17