ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วังคีรี (พ.ศ.2556 - 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
252
28 มิ.ย. 2555
122 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
641
20 มิ.ย. 2555
123 รับสมัครสอบคัดเลือกหัวหน้าส่วนการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
1419
08 พ.ค. 2555
124 ประกาศแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม (พ.ศ.2555 - 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
542
10 ก.พ. 2555
125 รับสมัครสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
781
01 ก.พ. 2555
126 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
680
26 ก.ย. 2554
127 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
31 ส.ค. 2554
128 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
495
20 มิ.ย. 2554
129 อบต.วังคีรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
820
01 มิ.ย. 2554
130 อบต.วังคีรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
846
08 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17