ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม (พ.ศ.2554 - 2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
409
07 มี.ค. 2554
132 ประมวลจริยธรรมข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
433
04 ม.ค. 2554
133 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
711
13 ธ.ค. 2553
134 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
22 ก.ย. 2553
135 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
26 ส.ค. 2553
136 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
06 ส.ค. 2553
137 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
609
18 มิ.ย. 2553
138 อบต.วังคีรี ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 - 2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
489
18 มิ.ย. 2553
139 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
17 มิ.ย. 2553
140 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
10 พ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17