ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
03 ก.พ. 2557
132 ประชาสัมพันธ์กำหนดชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
23 ธ.ค. 2556
133 จดหมายข่าว (กองคลัง) ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
23 ธ.ค. 2556
134 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
18 ต.ค. 2556
135 ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
03 ก.ย. 2556
136 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
307
18 มิ.ย. 2556
137 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
04 ก.พ. 2556
138 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2557
714
30 ต.ค. 2555
139 ประกาศการรับขึ้นทะเบียนความพิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพ พ.ศ.2557
631
30 ต.ค. 2555
140 ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.วังคีรี (พ.ศ.2556 - 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
293
28 มิ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19