ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ขอเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ อบต.วังคีรี
635
29 มี.ค. 2553
142 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
09 ก.พ. 2553
143 รับโอน (ย้าย) หัวหน้าส่วนการคลัง
542
25 ม.ค. 2553
144 การเปิดประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
30 พ.ย. 2552
145 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
28 ต.ค. 2552
146 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
22 ต.ค. 2552
147 การเปิดประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
424
16 ต.ค. 2552
148 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
410
16 ต.ค. 2552
149 อบต.วังคีรี ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
417
18 พ.ค. 2552
150 อบต.วังคีรี ประกาศการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี (พ.ศ.2553-2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
427
18 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17