ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ดาวน์โหลดเอกสาร
678
20 มิ.ย. 2555
142 รับสมัครสอบคัดเลือกหัวหน้าส่วนการคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
1455
08 พ.ค. 2555
143 ประกาศแผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม (พ.ศ.2555 - 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
578
10 ก.พ. 2555
144 รับสมัครสอบคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
819
01 ก.พ. 2555
145 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2555 - 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
716
26 ก.ย. 2554
146 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
555
31 ส.ค. 2554
147 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
539
20 มิ.ย. 2554
148 อบต.วังคีรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
855
01 มิ.ย. 2554
149 อบต.วังคีรี รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
905
08 มี.ค. 2554
150 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีที่เพิ่มเติม (พ.ศ.2554 - 2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
447
07 มี.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19