ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
401
18 พ.ค. 2552
152 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
07 พ.ค. 2552
153 เชิญร่วมพิธีงานวันสงกรานต์ (รดน้ำผู้สูงอายุ) ประจำปี 2552
453
07 เม.ย. 2552
154 แข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน (วังคีรีคัพ) ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
430
07 เม.ย. 2552
155 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
419
12 ก.พ. 2552
156 ประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
412
03 ก.พ. 2552
157 เชิญร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
477
08 ม.ค. 2552
158 อบต.วังคีรี ประกาศผลแบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
433
21 พ.ย. 2551
159 อบต.วังคีรี ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
04 พ.ย. 2551
160 อบต.วังคีรี ประกาศการบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
447
26 ก.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17