ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
463
09 ก.พ. 2553
162 รับโอน (ย้าย) หัวหน้าส่วนการคลัง
583
25 ม.ค. 2553
163 การเปิดประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
471
30 พ.ย. 2552
164 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
446
28 ต.ค. 2552
165 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
22 ต.ค. 2552
166 การเปิดประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
460
16 ต.ค. 2552
167 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
447
16 ต.ค. 2552
168 อบต.วังคีรี ประกาศการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2553 - 2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
450
18 พ.ค. 2552
169 อบต.วังคีรี ประกาศการใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี (พ.ศ.2553-2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
465
18 พ.ค. 2552
170 การประชุมสภา อบต.วังคีรี สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
435
18 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19