ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
183
23 ก.ค. 2564
12 การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
240
13 ก.ค. 2564
13 การแบ่งงานการบริหารและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด ดาวน์โหลดเอกสาร
215
09 ก.ค. 2564
14 การแบ่งงานการบริหารและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
211
09 ก.ค. 2564
15 การแบ่งงานการบริหารและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
09 ก.ค. 2564
16 คำสั่ง เรื่องการแบ่งงานการบริหารและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนักปลัด
1
09 ก.ค. 2564
17 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
195
02 ก.ค. 2564
18 คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจให้เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
3
01 ก.ค. 2564
19 ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
01 มิ.ย. 2564
20 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
197
03 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19