ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
05 ก.พ. 2564
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
03 ก.พ. 2564
13 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
01 ก.พ. 2564
14 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
15 ม.ค. 2564
15 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
06 พ.ย. 2563
16 รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของ อบต.วังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
230
30 ต.ค. 2563
17 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
212
15 ก.ย. 2563
18 ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยในบ้านเรือน สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
204
29 ก.ค. 2563
19 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด กรณีตำแหน่งว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
184
02 ก.ค. 2563
20 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กรณีตำแหน่งว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
02 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17