ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจให้เจ้าพนักงานพัสดุ ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
5
03 พ.ค. 2564
22 คำสั้ง เรื่องการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองช่าง ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1
03 พ.ค. 2564
23 คำสั่ง เรื่องการมอบอำนาจให้นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
3
03 พ.ค. 2564
24 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1
03 พ.ค. 2564
25 E-service ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
258
01 เม.ย. 2564
26 E-service ขอรับความช่วยเหลือจากประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
206
01 เม.ย. 2564
27 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง สายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
217
03 มี.ค. 2564
28 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
05 ก.พ. 2564
29 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
335
03 ก.พ. 2564
30 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
01 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19