ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชุมรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
242
22 มิ.ย. 2563
22 การประชุมเพื่อชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
241
22 มิ.ย. 2563
23 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
218
05 มิ.ย. 2563
24 ขยายเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
197
26 พ.ค. 2563
25 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
19 พ.ค. 2563
26 ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังคีรีที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
189
15 พ.ค. 2563
27 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล / พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
260
04 ก.พ. 2563
28 ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
21 ม.ค. 2563
29 การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
15 ม.ค. 2563
30 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
15 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17