ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
15 ม.ค. 2564
32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
06 พ.ย. 2563
33 รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนของ อบต.วังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
267
30 ต.ค. 2563
34 ประกาศช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแส หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
146
01 ต.ค. 2563
35 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
15 ก.ย. 2563
36 ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยในบ้านเรือน สถานประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
241
29 ก.ค. 2563
37 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด กรณีตำแหน่งว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
219
02 ก.ค. 2563
38 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กรณีตำแหน่งว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
187
02 ก.ค. 2563
39 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
3
01 ก.ค. 2563
40 ประชุมรับฟังความคิดเห็น ดาวน์โหลดเอกสาร
277
22 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19