ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 การประชุมเพื่อชี้แจง และประชาสัมพันธ์ในการพัฒนาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำวังคีรี ดาวน์โหลดเอกสาร
284
22 มิ.ย. 2563
42 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
251
05 มิ.ย. 2563
43 ขยายเวลาลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
234
26 พ.ค. 2563
44 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
19 พ.ค. 2563
45 ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลวังคีรีที่ได้รับความเดือดร้อน กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
225
15 พ.ค. 2563
46 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล / พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
302
04 ก.พ. 2563
47 ประกาศขายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
21 ม.ค. 2563
48 การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
354
15 ม.ค. 2563
49 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
15 ม.ค. 2563
50 ประกาศบัญชีกำหนดราคาทุนประเมินที่ดินในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทอื่นที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.๓ก.) ดาวน์โหลดเอกสาร
216
13 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19