ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
249
04 ธ.ค. 2560
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
249
01 ธ.ค. 2560
63 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
204
06 พ.ย. 2560
64 รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี
175
27 ต.ค. 2560
65 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะ การเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
194
16 ต.ค. 2560
66 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560
174
16 ต.ค. 2560
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่อง การรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
184
03 ต.ค. 2560
68 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ-อปท) ประจำปี 2560
177
17 ส.ค. 2560
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560
168
24 ก.ค. 2560
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังคีรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2560
187
29 พ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17